Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Insomnia


« L'insomnie est une amante au sexe carnassier... Les draps sont des suaires de solitude. »

"Η αϋπνία είναι μια ερωμένη με σαρκοβόρο αιδείο... Τα σεντόνια είναι οι χιτώνες της μοναξιάς."

ntalika vs. Faithless - Insomnia
[empty Jack Daniels bottle remix]