Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός