Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

Just an illusion ....


Searching for a destiny that's mine there's another place another time.
Touching many hearts along the way
hoping that I'll never have to say
It's just an illusion

Follow your emotions anywhere
is it really magic in the air?
Never let your feelings get you down. Open up your eyes and look around
It's just an illusion

Could it be that it's just an illusion putting me back in all this confusion?
Could it be that it's just an illusion now?
Could it be that it's just an illusion putting me back in all this confusion?
Could it be that it's just an illusion now?


Imagination - Just an Illusion
[extended influenza mix]
by ntalika

2 σχόλια:

tiger_lilious είπε...

Imagination... τρελλλεέέςςς μορφέςςς...!

Φιλί τιγρένιο υπερκουρασμένο... έτοιμο για ΧχχχρρρρρψψψψΨΨΨΨ....

Καλιονύυυχταα!!

aKanonisti είπε...

Ουυυ ουυυ α α!!!