Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

La Fin d'une Histoire qui n'a jamais commencé


*το τέλος μιας ιστορίας που δεν άρχισε ποτέ

Seule l'histoire n'a pas de fin
Charles Beaudelaire


(by ntalika)